Utførte og pågående arbeider

Grunnforholdene på plassen har vært utfordrende, men nå er grunnarbeidene nær ferdigstilt. 7 energibrønner er opparbeidet og skal forsyne bygget med oppvarming. Det har pågått omfattende fjellsikring som nå er ferdigstilt.

 

Uke 52 - 1 (3)_720x540.jpg

 

Montasjen av prefabrikkerte elementer pågår for fullt, og 3 etasjer har allerede kommet opp. Bygget skal totalt ha 4 fulle etasjer, samt en 5. etasje som går over halve bygningskroppen. Plan 1 og 2 blir parkeringsplan, mens plan 3 og 4 skal bli beboerrom og andre fellesrom for beboerne. Plan 5 består av dagsenter samt kontorer.

 

Uke 52 - 2_720x540.jpg

Uke 52 - 4_720x540.jpg

Uke 52 - 5_720x540.jpg

Uke 52 - 6_720x540.jpg

 

Ombygging av personalgarderober og vaskeri i eksisterende bygg er ferdigstilt. Alle vegger og gulv er opparbeidet på nytt. I vaskeriet er det satt inn nye vaskemaskiner og tørketromler. Personalgarderobene har fått nye dusjer og toaletter.

 

Vaskeri - 6_720x540.jpg

Vaskeri - 1_720x960.jpg

Vaskeri - 2_720x960.jpg

Vaskeri - 3_720x540.jpg

Vaskeri - 4_720x540.jpg

 

Kommende arbeider

Kommende arbeider vil i stor grad bestå av elementmontasje. Råbygget skal etter planen stå ferdig i slutten av januar 2016.

 

Uke 52 - 11_720x540.jpg

Uke 52 - 8_720x540.jpg

Uke 52 - 3_720x960.jpg

Forbindelseskorridor til eksisterende bygg på Løvenstadtunet

 

Produksjonskjøkkenet på Løvenstadtunet skal også utvides og bygges om. Dette arbeidet forventes å starte opp i februar-mars 2016. Kjøkkenet vil ha midlertidig drift på Fjerdingby omsorgssenter i ombyggingsperioden. Før ombyggingen starter skal avdelingskjøkkenene i eksisterende bygg oppgraderes med nytt kjøkkeninventar. Leverandør av utstyret er innstilt etter at anbudet har vært utlyst på DOFFIN.

 

Trafikksituasjon

Alle trafikanter som ferdes i Løvenstadveien og rundt byggeplass oppfordres til å ta hensyn til andre trafikanter og følge anvist plassering av parkeringsplasser og midlertidige kjøre- og gangveier.

 

Uke 52 - 9 (2)[1].JPG

 

Støy og støv

Entreprenørene har fått tillatelse til å ha aktivitet på byggeplass til følgende tider:

Mandag til torsdag: klokken 07:00-18:00

Fredag: klokken 07:00-17:00

Ved behov for ytterlig utvidelse vil dette bli varslet til nærmeste naboer, samt på hjemmesiden til kommunen.