Utførte og pågående arbeider

Den største synlige forandringen utvendig er at kledningen nå har kommet på. Det jobbes videre med vandrestien med kantsteinlegging, og med andre deler av landskapet rundt bygget.

 

Fasade 1_720x540.jpg

1. Her er området mellom den gamle og den nye delen.

 

fasade 2_720x540.jpg

2. Innkjøring til nedre parkeringskjeller

 

Fasade_720x540.jpg

3. Ett av to parkeringsplan er allerede asfaltert, og det blir god plass til parkering.

 

Vandresti_720x540.jpg

4. Her vil vandrestien bli bygget

 

Kantsteinlegging_720x540_90.jpg

5. Legging av kantstein rundt vandrestien

 

Innvendig er det meste av tekniske installasjoner ferdig, og malingsarbeidet pågår for fullt. Badene er under oppføring, og utføres etter Bano-konseptet for å kunne gi brukerne nye funksjonelle baderom. Banobadet skal gi bedre arbeidsmiljø ved å redusere pleiernes belastning, samtidig som det gir en god livskvalitet gjennom økt selvstendighet for brukerne. 

Bad_720x540.jpg

6. Slik ser Banobadet ut

 

Rom_720x540.jpg

7. Ett av rommene hvor veggene er ferdigmalt

 

Fellesareal, kjøkken, spiseplass og stue_720x540.jpg

8. Her vil det bli felleskjøkken for en av avdelingene. Videre gjennom åpningen vil det bli en fellesstue.

 

Produksjonskjøkkenet er nå ferdig, og overtas onsdag 6.juli. Det er godt utstyrt, og har blitt stort og oversiktlig. Matproduksjonen skal etter planen starte opp i det nye kjøkkenet fra August 2016.

Kjøkken_720x540.jpg

9. Produksjonskjøkkenet står klart til bruk.

 

Trafikksituasjon

Alle trafikanter som ferdes i Løvenstadveien og rundt byggeplass oppfordres til å ta hensyn til andre trafikanter og følge anvist plassering av parkeringsplasser og midlertidige kjøre- og gangveier

 

Støy og støv

Entreprenørene har fått tillatelse til å ha aktivitet på byggeplass til følgende tider:

Mandag til torsdag: klokken 07:00-18:00

Fredag: klokken 07:00-17:00

Ved behov for ytterlig utvidelse vil dette bli varslet til nærmeste naboer, samt på hjemmesiden til kommunen.