Smestad skole er en 1-7-skole med SFO, og har nå fått en kapasitets-økning fra 380 elever til hele 530 elever. Etter utvidelsen er arealet på cirka 7.700 kvadratmeter, inkludert en ny flerbrukshall med kulturscene.

Området rundt skolen preges av boligbygging og planlegging av nye boliger, i tillegg til de allerede eksisterende boligfeltene.

I stedet for en utvidelse i høyden ble det valgt en utvidelse i lengderetning mot Øyeren i øst. Gymsalen er bygget om til bibliotek og til arealer elever med spesielle behov. Flerbrukshallen ligger i U2, og vil med et motorstyrt skyveamfi og et påkostet lys- og lydanlegg være et kjærkommet tilbud til lokalmiljøet utenom skolens ordinære åpningstid.

Den gamle gymsalen er bygget om og delt av. Den ene delen er gjort om til et bibliotek, med et møbel i massivtre som fungerer som en bibliotekmesanin og et miniamfi, og med rader av bokhyller under. Den andre delen består nå av et «Pusterom». Det er et alternativt læringsrom hvor det er lagt til rette for aktiv læring, læring gjennom lek, sansestimulering og motorisk trening.

Smestad skole må ha en av landets flotteste beliggenheter, som innbyr til utforsking og lek på en småkupert naturtomt. Med det er også lagt inn en del ressurser i utomhusanlegget, med ny ballbane med sportsdekke, et utvidet lekeområde med gummidekker og et parkouranlegg. Ved eksisterende fløy i sør er det etablert et større amfi med trapper og ramper i støpt betong

Smestad skole