Utførte og pågående arbeider

Yttervegger, tak og vinduer er på plass for begge delene av bygget, og bygget er nå helt tett. Innvendige arbeider og tekniske installasjoner pågår.

 

Uke 14 - 1_720x540.jpg

 

Uke 14 - 2_720x960.jpg

 

Uke 14 - 4_720x540.jpg

 

Uke 14 - 5_720x540.jpg

 

Uke 14 - 6_720x540.jpg

 

Tradisjon tro har det blitt avholdt kranselag for alle entreprenører for å feire tett bygg. Kranselaget ble avholdt i kantinen på Løvenstadtunet med lunsj, kake og kaffe. Det var omtrent 70 deltakere på kranselaget.

 

Uke 14 - 7_720x540.jpg

 

Uke 14 - 8_720x960.jpg

 

Uke 14 - 9_720x960.jpg

 

Ombygging av produksjonskjøkkenet pågår. Alt er revet innvendig og vegg ut mot kantinen er tettet igjen. Store deler av gulvet pigges opp og det legges opp til mange nye sluk.

 

Uke 14 - 10_720x540.jpg

 

Kommende arbeider

I kommende periode er det fokus på innvendige arbeider og tekniske installasjoner.

Rehabilitering av produksjonskjøkkenet vil fortsette i kommende periode.

 

Uke 14 - 11_720x540.jpg

 

Uke 14 - 12_720x540.jpg

 

Støy og støv

Entreprenørene har fått tillatelse til å ha aktivitet på byggeplass til følgende tider:

Mandag til fredag: klokken 07:00-19:00

 

Arbeider utover normal arbeidstid skal foregå innendørs for å redusere støy.

Ved behov for ytterlig utvidelse vil dette bli varslet til nærmeste naboer, samt på hjemmesiden til kommunen.

 

Uke 14  - 14_720x540.jpg