Hovedinngangen til skolen

Hovedinngangen til skolen

 

Inne i skolen - plan 1: 

Rommet innenfor hovedinngangen har store vinduer

Rommet innenfor hovedinngangen har store vinduer

 

Rett frem fører til Flerbrukshallen

Rett frem fører til inngang til Flerbrukshallen 

Kantinekjøkken i bakgrunnen - kommunalsjefen ser på kunnskapstrappen

Kantinekjøkken i bakgrunn - kommunalsjef John Kristoffersen ser på kunnskapstrappen

Kunnskapstrapp plan 1

Kunnskapstrapp - plan 1

 

Kunnskapstrapp

En sentral trapp i skolebygget er Kunnskapstrappen som er på plan 1. Her blir det muligheter for forsterket lyd ved hjelp av lydanlegg ved behov. Det blir sitteplasser med treverk i trappen. En annet detalj som kommer er et lerret i taket og skjem for de som sitter slik i trappen at de ikke ser når det er behov for det. I dette sentrale området i skolebygget vil det også være et kantinekjøkken med muligheter ved arrangementer i hallen, og det vil være inngang videre inn til Flerbrukshallen. 

 

Administrasjonens kontorer

Plan 1: Administrasjonens kontorer

 

Toalett - her er mye på plass

Plan 1: Toalett - her er mye på plass - farge på veggen følger skolens fargepallett

 

Utsikt mot skolegård på taket og Marikollen

Rom med utsikt mot skolegård på Flerbrukshallens tak

 

Pauserom 

Skolens ansatte får pauserom og garderober på plan 1. I tillegg blir det 8 garderober ved Flerbrukshallen. Klasserom i plan 1 er for 1-2 klasse og der er det  2,75 meter takhøyde. Så lenge testarbeid i skolebygget pågår vil takene ikke være tettet. 

 

Mer om:

Slik blir ny Fjerdingby skole - skisser inne og ute HRTB arkitekter

 

En trapp som er ferdigstilt

En trapp som er ferdigstilt - rekkverkets farge følger byggets fargepallet 

 

Mer om: 

Fargene inne i skolen - bilder og forslagsdokument fra HRTB arkitekter

 

Garderober for elevene er plassert

Garderober for elevene er montert

Klasserom nye Fjerdingby skole

Klasserom i nye Fjerdingby skole

Utsikt fra et klasserom ny Fjerdingby skole

Utsikt i mars fra klasserom i ny Fjerdingby skole - arbeid med skolebygget pågår

 

Klasserom på taket - Fjerdingby skole

Klasserom på taket med mange muligheter - Fjerdingby skole 

 

Uteklasserom

På taket er en terrassekonstruksjon på  200 kvadratmeter som vil være elevenes uteklasserom. Området vil være innrammet med spilerekkverk rundt.  Her kan elevene ha prosjektarbeid i fag som naturfag og kunst og håndverk. Rom for naturfag er også rett ved uteklasserommet. Takterrasssen har gode lysforhold og utsikt mot Marikollen idrettspark. 

 

Skolegård på taket og utsikt

Skolegård på taket - og utsikt fra et klasserom en formiddag i mars

 

Skolegård på taket

På Flerbrukshallens tak etableres skolegård for elevene. Området vil få rekkverk og det vil ha bakkevarme slik at snøen skal smelte om vinteren. På selve skolebyggets tak vil det etableres store flater med solcelleanlegg. Denne siden vil være en av to forsider for elevene på skolebygget, slik landskapsarkitekten beskrev utenomhusplanen på Fjerdingbyvandring som var 16. februar i år. Det vil være sykkelparkering for skoleelver på denne siden av bygget. 

Mer om:

Fjerdingbyvandring # 3 med utsikt mot ny Fjerdingby skole - 16. februar 2022 

Fjerdingbyvandring #2 i fint høstvær ved Fjerdingby skole 

Brønnparker og varmesentral ved Rælingen rådhus - og nye Fjerdingby skole 

 

Oversiktskart og trafikkplan nye Fjerdingby skole

  

Tribuner i flerbrukshallen befares

Tribuner i Flerbrukshallen befares av kommunalsjef John Kristoffersen


Glassrekkverk
Rekkverk fra tribunen i Flerbrukshallen vil være i glass slik at godt utsyn blir ivaretatt fra tilskuerplass. Under det tidligere arbeidet med hallen ble det montert imponerende 31 meter lange betongdragere som skal bære vekten av taket med skolegård, snølast og så videre. Flerbrukshallen vil kunne deles inn i tre med netting øverst og det kan være ulike aktiivteter samtidig. Tribunene i Flerbrukshallen har fellestrekk med Marikollhallen. Det vil bli montert skjerming mot sol og det blir god ventilasjon og akustikk. Gulvet i Flerbrukshallen har fått betong og arbeidet med sportsgulvet iverksettes om tre uker.  

 

Mer om:

Flerbrukshallen - montering av betongelementer

Alternativt kranselag i Flerbrukshallen i desember 2021

 

Ute: 

Den ene forsiden på ny skole

Den ene forsiden på den nye skolen har hovedinngang og store vindusflater 

Skolen med Marikollen idrettspark i bakgrunnen

Skolen har flott beliggenhet med Marikollen idrettspark i bakgrunnen

 


Flere befaringer:

Bli med inn i nye Fjerdingby skole - september 2021
Befaring nye Fjerdingby skole i mai 2021

 

FAKTA

Prosjektutvikler og entreprenør: HENT AS.

 Arkitekt: HRTB Arkitekter. 

Landskapsarkitekt: Bar Bakke

Mer om:

Fjerdingby sentrum