Statsministeren besøkte Pictura Gruppen Norge AS i Rælingen, hvor de siden 1998 har aktivt jobbet med rekruttering via NAV. Av dagens 60 ansatte har seks kommet fra NAV, og siden starten har over 300 personer fått arbeidstrening her.

– Ut av gutterommene og inn i bedriftene, sier daglig leder Dag Fjellheim. Å komme seg ut i arbeidslivet er å få seg noe med mening. Her får du alt fra de små tingene, som følelsen av at ikke hver dag er lik og at du gleder deg til helg, til de store tingene, som å finne ut av hva du vil i livet.

Ved besøket hos bedriften fikk Støre møte flere av de ansatte som har fått en vei ut i arbeidslivet gjennom Pictura Gruppen. Møtene gjorde inntrykk på statsministeren.

– Her har vi historien om å danne en lønnsom bedrift som samtidig tar et samfunnsansvar, der arbeidsgiver legger til rette. Dette trenger vi mer av i samfunnet, og disse bedriftene gjør inntrykk på meg, sa Støre under besøket.

20220530_ml_6036.jpg

Springbrettet videre

For mange av de som har kommet seg ut i arbeidslivet via jobbtrening er dette springbrettet videre til en yrkeskarriere.

– Å få folk i arbeid er en av samfunnets alle viktigste oppgaver. Der har denne bedriften bidratt stort gjennom mange år. Vi er stolte over å ha dem i kommunen vår, sier ordfører Ståle Grøtte som også deltok på besøket.

Gjennom arbeidstreningen får man opplæring i å utføre vanlige arbeidsoppgaver på en ordinær arbeidsplass, men oppgavene er tilrettelagt den enkeltes behov. Målet er å få prøvd ut mulighetene i arbeidsmarkedet og få erfaring.

Godt samarbeid med NAV

For å få til arbeidstrening er NAV avhengig av bedrifter som vil være med og bidra. Jørgen Myhl er enhetsleder for NAV Rælingen, og han er opptatt av å skape et godt samarbeid med arbeidsgiverne.

NAV-leder Jørgen Myhl

– Det er i det ordinære arbeidslivet disse får den arenaen de trenger, som lar de prøve seg, få erfaring, få referanser og en vei videre. Da er vi avhengig av bedrifter som ser det verdifulle i å hjelpe noen inn i arbeidslivet.

NAV-lederen mener samarbeidet med Pictura Gruppen har vært unikt, men at det er mange som kan få til den samme suksesshistorien.

– Vi er allerede i kontakt med mange arbeidsgivere, men vi trenger alltid flere, sånn at NAV kan knytte arbeidstaker og arbeidsgiver sammen.