En vinkende statsminister kom ut av den sorte bilen. Hun ble møtt med jubel, flagg og glade rop av elevene som stod klassevis i skolegården. Flere hilste på statsminister Erna Solberg på ekte da hun gikk forbi. Stemningen var magisk. Statsministeren ble også hedret med "ABC-sangen" av 1A og 1B. Deretter gikk ferden til skolens bibliotek og et møte med elever og lærere i 1. klasse.

Statsministeren vinker ved ankomst til elevene som jubler

Statsminister Erna Solberg  vinket til elevene da hun ankom Smestad skole

 

1. trinn - elever sang for statsministeren

1.trinn-elever sang for statsministeren

 

Statsministeren med elever 1. trinn som leser

Statsminister fikk høre om hvordan elevene hadde lært å lese

 

PPT-rådgiver og FAU- representant forteller om metode for læring

PPT-rådgiver og FAU-leder fortalte statsministeren om metode for lesing

 

Proaktiv og systematisk jobbing

Elevene viste lesebøker og Ipad og fortalte hvordan de jobber med leseopplæringen. Statsministeren fikk høre om lærernes systematiske arbeid.  Lærerne kartlegger, deretter analyserer de resultatene sammen med ressurslærer lesing og avdelingsleder. Etter dette etableres tiltak og oppfølging. Samarbeidet mellom skole og PPT er sentralt. - Vi har jobbet proaktivt og veldig systematisk siden januar i fjor. Vi arbeider med forebygging og tilrettelegging ved lese- og skrivevansker, fortalte PPT-rådgiver Jimena Soto. Skolen samarbeider med FAU som har kommet med mange gode innspill. Leder av FAU Roger Rasmussen bekreftet dette.

- Vi har vært heldige og har hatt lite smitte, fortalte rektor Elisabeth Aandalen. Når det har vært hjemmeundervisning har vi brukt digitale verktøy. Vi opplever at det har vært godt for å barna å være på skolen selv om det har vært en annen organisering. 

1. trinn forteller om lesing

Rektor Elisabeth Aandalen, avdelingsleder, lærer og elever hadde møte med statsministeren

 

Sommerskole for aller første gang for Rælingsskolen

Prosjektleder og avdelingsleder Helena Bakjord startet i slutten av april med å planlegge sommerskole for hele Rælingsskolen. Rælingen kommune søkte Regjeringen om midler til å arrangere gratis sommerskole. Sommerskolen skal gi et tilbud til elever fra 4. til 9. trinn. Årsaken til at denne målgruppen er prioritert er at særlig elevene fra 5.-9. trinn har vært berørt av pandemien, med mer hjemmeskole og lite fritidstilbud. Sårbare elevene er blitt prioritert til skoletilbud under hele pandemien, likevel ser skolene at flere elever blir definert som sårbare på grunn av engstelse for fremtiden, færre muligheter for sosialisering og lek med andre utover sin egen kohort. Sommerskolen gjennomføres i uke 25,31 og 32, og har 540 plasser, og særlige sårbare elever vil kunne få tilbud i flere av ukene. Det er til nå påmeldt 400 elever, og vi jobber fremdeles med å fange opp særlige sårbare elever. 6 av kursene tilbys med svømmeundervisning hver dag som en del av sommerskoledagen. Vi samarbeider med Forskerfabrikken, kulturskolen i Rælingen, stall Nordstjerna, Rælingen fotballklubb og Lørenskog og Rælingen kappsvømmerlag. Det tilbys også norskopplæring i samarbeid med flyktningetjenesten. Skolen tilbyr kurs som koding, idrett, tur og overlevelse i naturen. Interessen er stor for sommerskole, og hittil har alle som ønsker sommerskole fått plass på et av tilbudene..

Prosjektleder sommerskolen Helena Bakjord

Prosjektleder Helena Bakjord fortalte om sommerskole i Rælingen for første gang.