Oppsummering av smittetilfeller uke 16:

Nedgangen i smittetall fortsetter.

Det var 19 nye covid19-tilfeller i Rælingen i uke 16. Det er en betydelig nedgang fra uke 15 og uke 14, hvor vi hadde hhv 31 og 60 tilfeller.

14. dagers insidens er nå 265/100.000.

 

Aldersfordelingen viser denne uken mer smitte hos små barn og de eldste.

0-6år - 16%

7-12år - 10%

13-19år - 5%

20-29år - 10%

30-59år - 43%

Over 60år - 16%

 

Gjennomgang av smittekildene, viser høy andel husstandssmitte. Dessverre har 6 av de 19 tilfellene ukjent smittevei.

 

Husstand: 68%

Jobb: 0%

Sosiale sammenkomster: 0%

Barnehage og skole: 0%

Utlandet: 0%

Ukjent smittekilde: 32% (!)

 

Konklusjon:

Kommunen er fortsatt på risikonivå 4, men vi nærmer oss risikonivå 3. Det er bekymringsfullt med en høy andel ukjent smittekilde. Fortsatt er det høy risiko for at det kan komme nye utbrudd, men med god kapasitet på både testing og smittesporing, er det sannsynlig at TISK vil være svært effektivt og tilstrekkelig.

 

Det ble tatt 524 tester i uke 16 (tilsvarer 2,8% av innbyggertallet). 3.6% av de som tester seg er positive.

I uke 15 var tallene 655 tester og 4,9% positive.