Oppsummering av smittetilfeller i uke 15:

Vi hadde totalt 31 nye covid19-tilfeller i uke 15. Dette er en betydelig nedgang fra uke 14, hvor vi hadde 60 tilfeller.

Aldersfordelingen viser liten forekomst hos små barn og en relativt høyere forekomst i ungdomsgruppen og unge voksne. Vi har god oversikt over smittekildene denne uken. Kun 6% av tilfellene har ukjent smittekilde.

Aldersfordeling:

0-6år - 0%

7-12år - 6%

13-19år - 19%

20-29år - 23%

30-59år - 42%

Over 60år - 10%

 

Smittekilde:

Husstand: 68%

Jobb: 13%

Sosiale sammenkomster: 10%

Barnehage/skole: 0%

Utlandet: 3%

Ukjent smittekilde: 6%

 

  • Oversikt over antall tester og andel positive blant personer som er testet de siste ukene

År-uke

2021-09

2021-10

2021-11

2021-12

2021-13

2021-14

2021-15

Antall tester

706

1 155

1 338

1 495

876

860

655

Andel positive blant personer testet

3,9%

5,3%

4,7%

10,7%

11,6%

7,4%

4,9%