Fjerdingby skal utvikles til et attraktivt tettsted for hele kommunen. Stedet skal ha en kombinasjon av næringsliv, boliger og offentlige tjenestetilbud, gode møteplasser og grøntområder samt et godt aktivitets- og idrettstilbud.

 

Dette følger av Kommuneplan - vår aktive møteplass.