Velferdsteknologi skal være en integrert del av tjenestetilbudet i omsorgstjenestene innen 2020. Formålet med prosjektet "gaming for eldre" er å måle effekten av aktivitet ved bruk av spillteknologi på dagsenteret for eldre. Hensikten er å ha det gøy for alle, skape god stemning og motivere brukere og ansatte. Vi ønsker også å få erfaring i bruk av velferdsteknologi i kommunen og bidra til at eldre kan bo lenger hjemme.

Deltakerne som tester ut spill er avhengig av ganghjelpemiddel. Fysioterapeuter og ergoterapeuter tester fysisk funksjon på de åtte brukerne før og etter deltakelsen i prosjektet som går over totalt ti uker frem til jul.

I videoen vedlagt til høyre ser du Torbjørn i aksjon ned alpinløypa etter kun tre ukers trening. Etter seks uker var han dobbelt så flink, informerer Marianne Sætehaug som er kontaktperson for prosjektet velferdsteknologi.

Se artikkel og film fra Løvenstad dagsenter på Romerikes Blads nettsider:   "Gamere på gamlehjemmet" (Romerikes Blads nettsider. rb.no 13.01.2015) 

 

Artikkel er første gang publisert i desember 2014 og oppdatert 13.01.2015.