Lag og foreninger eller andre sammenslutninger som ønsker å søke om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet må gjøre det innen 1. oktober 2020.

Gjeldende bestemmelser for spillemiddelordningen må følges. I bestemmelsene finnes også informasjon om tilskuddssatser for ulike anlegg.

Søknader med vedlegg skal fremmes elektronisk. Søknadsskjema og veiledning finnes på www.anleggsregisteret.no.

 

NB! Gjelder søknaden nye anleggsenheter, må søker ta kontakt med Rælingen kommune på forhånd. Kommunen må registrere anlegget i fagsystemet.  

Ta gjerne kontakt med avdeling for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv ved kommunalteknisk enhet før søknaden sendes inn eller ved andre spørsmål rundt spillemiddelordningen.

 

Mail: johanna.sveen.belbo@ralingen.kommune.no