Lag og foreninger eller andre sammenslutninger som ønsker å søke om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet må gjøre det innen 1. oktober 2019.

Søknader med vedlegg skal fremmes elektronisk. Søknadsskjema og veiledning finnes på www.anleggsregisteret.no. Merk at det er gjort større endringer i bestemmelsene før kommende søknadsrunde.

NB! Gjelder søknaden nye anleggsenheter, må søker ta kontakt med Rælingen kommune på forhånd.

Ta gjerne kontakt med kommunalteknisk enhet, avdeling for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv, ved Johanna Sveen Belbo før søknaden sendes inn eller ved andre spørsmål rundt spillemiddelordningen.

 

Mail: johanna.sveen.belbo@ralingen.kommune.no