Søknader med vedlegg skal fremmes elektronisk.

Søknadsskjema og veiledning finnes på www.idrettsanlegg.no

NB! Gjelder søknaden nye anleggsenheter, må søker ta kontakt med Rælingen kommune på forhånd.

Ta gjerne kontakt med kommunalteknisk enhet, avdeling for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Kontaktperson: Jørgen Joramo, før søknaden sendes inn på idrettsanlegg.no. E-post: jorgen.joramo@ralingen.kommune.no eller telefon: 63 83 50 00.