Rælingen kommune ønsker å tilby så mange elever som mulig et sommerskoletilbud. Målet er å gi flere barn og unge en arena der de kan delta i faglige, sosiale og kulturelle aktiviteter i skolens sommerferie i 2021. Elevene skal få mulighet til å lære gjennom fysisk aktivitet, praktisk utforsking og på nye måter.
  
Vi planlegger å gjennomføre sommerskolen i uke 25, 31 og 32. Det er ikke bestemt om alle trinn vil få muligheten til å delta. Dette avhenger av tilgjengelige kurs og hvor mange elever som melder sin interesse. Tilbudet til elevene vil være i form av et ukeskurs mandag - fredag i tidsrommet kl.09.00-14.00/15.00.

Sommerskolen er gratis og vil foregå i Rælingen kommune, ved en eller flere av skolene. Sommerskolen vil følge gjeldende smittevernregler.

 

Mer om sommerskolen i Rælingen