Vi er en somatisk langtidsavdeling som består av 25 beboerrom lokalisert i 2. etasje på Løvenstadtunet. Vi arbeider målrettet, for å øke livskvaliteten og forhindre ensomhet hos våre beboere. Dette i form av sosialt samvær og gode måltider, gjennom daglige aktiviteter som alt fra quiz, sang og musikk, maling, spa, temadager/tilstelninger.