Lag og foreninger eller andre sammenslutninger som ønsker å søke om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet må gjøre det innen 1. november.

Søknader med vedlegg skal fremmes elektronisk. Søknadsskjema og veiledning finnes på www.anleggsregisteret.no.

NB! Gjelder søknaden nye anleggsenheter må søker ta kontakt med Rælingen kommune på forhånd. For mer informasjon, se kommunens hjemmeside.

Ta gjerne kontakt med kommunalteknisk enhet, avdeling for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv, ved Johanna Sveen Belbo før søknaden sendes inn.

 

Mail: johanna.sveen.belbo@ralingen.kommune.no

Tlf: 63 83 50 00