Skjemaene ligger på kommunens hjemmeside:

Kulturmidler: https://skjema.kf.no/FormsEngine/?wizardId=3230&externalId=0228&language=nb

Leie av lokaler: https://skjema.kf.no/FormsEngine/?wizardId=4259&externalId=0228&language=nb

Tidligere var 15. mars også frist for å søke kulturstipend og å nominere kandidater til kulturprisen. Dette er nå flyttet til slutten av året. Mer informasjon om dette kommer senere.