For å søke skal det benyttes elektronisk skjema, "kommunale  lokaler og anlegg "   Søknadene behandles av representanter for idretts- og kulturrådet.  Både foreninger, privatpersoner og næringsvirksomheter kan leie lokaler, men foreninger vil bli prioritert.

Kommunen planlegger for normalt aktivitetsnivå til høsten, men alt er med forbehold om hvordan smittesituasjonen utvikler seg.

Vinteren og våren 2021 er Sandbekkhallen tatt i bruk til vaksinering av koronavaksiner, og  gymsalen på Fjerdingby skole brukes som klasserom og er inntil videre stengt.  

 

Les mer om utleielokaler her