For å søke skal det benyttes elektronisk skjema, "kommunale  lokaler og anlegg "   Søknadene behandles av representanter for idretts- og kulturrådet.  Både foreninger, privatpersoner og næringsvirksomheter kan leie lokaler, men foreninger vil bli prioritert.

Les mer om utleielokaler her