Rælingen kommune har samordnet opptak for kommunale og ikke-kommunale barnehager.

Søk via: Barnehageportalen.

Det er to søknadsfrister

Ønsker du overflytting til en annen barnehage innen kommunen eller endret oppholdstid der barnet går, er søknadsfrist ved hovedopptak 1. februar. Søknadsfrist ved samordnet hvovedopptak for nye søkere er 1. mars 2020. 

Les mer om barnehageplass.

 

Ventelisteoppdatering

Frist for ventelisteoppdatering for søknader fra 2019 er 15. januar 2020.

 

Søknadskjema

Du finner søknadsskjema på Rælingen kommunes hjemmeside, www.ralingen.kommune.no -   Barnehageportalen.

 

Trenger du hjelp til å søke?

Foreldre som ikke har tilgang til Internett, kan få hjelp til å søke både i de kommunale og de ikke-kommunale barnehagene (unntatt familiebarnehagen), samt på helsestasjonene og på servicetorget i rådhuset i Bjørnholthagan 6, 2008 Fjerdingby.

Eventuell dokumentasjon må sendes per post til Rælingen kommune, pb. 100, 2025 Fjerdingby innen fristen 1. mars. Merk konvolutten «Barnehage».

Kontakt oss

 

 

Artikkelen er oppdatert 5.2.2020.