Tilskuddsordningen skal bidra til utvikling av åpne møteplasser, deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring av utdanningsløp. Målgruppen er barn og unge i alderen fra 0 til og med 24 år som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap.

Den nye forskriften om tilskudd til inkludering av barn og unge omfatter det som tidligere var tilskuddsordningene «Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge», «Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn» og «Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom».

Man kan søke om midler til ulike aktivitetstyper for inntil tre år. De ulike aktivitetstypene baserer seg på de prosjekttypene som tidligere har fått tilskudd gjennom de tre ordningene.

Les mer på tilskuddsordningens nettside.

Aktivitetstyper det kan søkes tilskudd til 

(se forskrift og veileder for informasjon om de ulike aktivitetstypene): 

 • Kultur-, fritids- og ferieaktivitet 
 • Jobbtilbud og veiledning 
 • Utstyrssentral
 • Lokal fritidskasse
 • Kultur- og aktivitetskort 
 • Aktivitetsguide 
 • Los/ungdomslos 
 • Åpen møteplass 
 • Utprøving av arbeidsmodeller 
 • Koordinering av lokalt arbeid for inkludering av målgruppen 
 • Annen lokal aktivitet 
 • Sentralledd frivillige organisasjoner – aktivitet i minst fem kommuner 

Søknadsfrist

17. desember 2021

Søknadsskjema

Her finner du årets utlysning. Vi anbefaler at alle som vil søke leser utlysningen og veilederen nøye.

Søknad om tilskudd sendes inn gjennom Bufdirs søknadsportal.