Vedtak og anbefalinger

Rælingen kommune oppfordrer til at antallet kontakter i løpet av en uke ikke bør overstige 10 personer i sosiale sammenhenger. Unntatt fra dette er de i samme husstand, barnehage-og barneskolekohorter og kolleger.

Rælingen kommune avventer åpning av fase 1 i breddeidretten for voksne. 

 

I tillegg er følgende innstramminger vedtatt av kriseledelsen 12.11.2020:

Breddeidrett for voksne

Fritidsaktiviteter (inkludert idrett) for voksne over 20 år i idrettshaller og andre steder innendørs forbys.

Idrettslagene oppfordres til å stanse all breddeidrett for voksne utendørs. Å reise til andre kommuner for å delta på treninger, kamper, turneringer, konkurranser, samlinger eller lignende frarådes også voksne.

 

Breddeidrett for barn og unge under 20 år

Treninger kan gå som normalt i henhold til de retningslinjer som gjelder for bruk av de kommunale idrettsanleggene, men alle kamper, turneringer, konkurranser, samlinger eller lignende bør avlyses for å begrense nærkontakten med andre mennesker fra andre lag og kommuner. Det inkluderer også treningskamper og seriekamper.

Å reise til andre kommuner for å delta på treninger, kamper, turneringer, konkurranser, samlinger eller lignende frarådes på det sterkeste.

Det oppfordres til å minimere bruken av garderober.

Det oppfordres til å minimere tilstedeværelse av personer som ikke er direkte knyttet til treningsaktiviteten.

 

Se mer: Koronavirus