Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline

Koronavirus: informasjon om testing, smitte, regler og vaksinering

Les mer clear

Smittevern og smitteoppsporing

Generelt

Ansvar: Enhet for familie og helse

Kommuneoverlegen er medisinskansvarlig for smittevernarbeidet i kommunen.

Oppgaver innen smittevern;

  • Opplysning og forebyggende tiltak mot smittsomme sykdommer herunder tuberkulose
  • smitteverntiltak rundt enkeltsaker
  • ha oversikt over art og omfang av smittsomme sykdommer som forekommer i kommune
  • reisevaksinasjon

 

Kontaktinformasjon for samarbeid om smitteoppsporing 

Smittevernkontoret er bemannet hverdager, og har beredskap på kveld/helg mellom kl 9 og 20 for oppfølging av positive tester og samarbeid med andre kommuner om smitteoppsporing. Du kan ikke bestille test via dette telefonnummeret.

Tlf nr for kontakt: 477 84 972

 

Informasjon til fastleger/legevakt om henvisning til testing

Fastlege og legevakt rekvirerer test for sine pasienter som er bosatt i Rælingen kommune eller er ansatt som helsepersonell i pasientnært arbeid, barnehage eller skole i Rælingen kommune med dialogmelding til her-ID 154682 med testindikasjon og mobilnummer til pasienten. NB ny HERid fra 03.11.2020.
 
Henvendelser om reisevaksiner kan rettes til reisevaksine.smittevern@ralingen.kommune.no

 

Målgruppe

Personer 0 – 100 år, som har behov for opplysning og forebyggende tiltak mot smittsomme sykdommer:

 

Kriterier/vilkår

  • Ansatte som i løpet av de siste tre årene har oppholdt seg sammenhengende i tre måneder i land med høy forekomst av tuberkulose eller har vært utsatt for tuberkulosesmitte, som skal jobbe eller hospitere i helse- og omsorgstjenesten, i lærerstillinger i gunnskolen eller i andre stillinger knttet til barneomsorg (inkludert Au Pari), har plik til tunerkuloseundersøkelse.
  • Alle flyktning og asylsøkere, og alle personer fra land med høy forekomst av tuberkulose som kommer til landet og som skal være over tre måneder i Norge ( jf. Forskrift om tuberkulosekontroll § 3-1 nr.1)
  • Andre smittsomme sykdommer. Ved andre smittsomme sykdommer vil tiltak bli initiert sammen med fastlege og sentrale myndigheter.

Pris for tjenesten

Deler av smittevernarbeidet er gratis.

Se priser i betalingsregulativet.

Tjenesten oppdatert: 16.03.2021 12:31