Oppsummering smittetilfeller uke 20:

Det var kun 4 nye tilfeller av covid-19 i Rælingen i uke 20. (11 i uke 19 og 12 i uke 18)

 

Dette gir en 14. dagers insidens på 80/100.000. Vi har testet tilsvarende 3,3% av innbyggertallet. Andelen positive av de som er testet er 0,8%.

 

De aller fleste blir fortsatt smittet i hjemmet.

 

Vurdering:

Kommunen er på risikonivå 2. Vi har klart å opprettholde høy grad av testing, så det gir kommunen bedre kontroll over situasjonen.

Rælingen er så langt ikke berørt av utbruddet blant russen eller av annen hendelser i 17.mai helga, men det er litt for tidlig å utelukke at kommunen kan bli rammet. Ellers er risikoen for utbrudd relativt lav.

Så langt har åpningen av rælingssamfunnet gått greit.

 

Insidenstall de siste fire ukene:

Uke17 180/100000/14 dager

Uke 18 143/100000/14 dager

Uke 19 122/100000/14 dager

Uke 20 80/100000/14 dager