En elev med tilknytning til FINE-gruppa på Marikollen ungdomsskole har fått påvist covid19. FINE-gruppa er et frivillig undervisningstilbud til elever med spesielle behov. Her går det elever fra 1-10 trinn.
Avdelingen har skole og SFO i de samme lokalene og SFO-tilbudet gjelder også elever fra videregående skole.

Kommuneoverlegen har i samarbeid med skolen gjennomført smitteoppsporing. Elever og ansatte som har hatt tett kontakt med den smittede, skal være i karantene. Dette gjelder 7 elever og 3 ansatte. De dette gjelder, har fått egen informasjon om dette.

For elevene som ikke har fått beskjed om å være i karantene, vil det være vanlige skoledager. Det er ikke mistanke om annen smitte på skolen.

Søsken til de som er i karantene kan også gå på skole som normalt, så lenge den som er i karantene er frisk.

Foresatte vil bli holdt løpende orientert ved utvikling i saken. Eventuelle spørsmål rettes til skolen.

Som alltid gjelder smittevernrådene:

-Hold elevene hjemme ved sykdom og test hvis symptomene varer over 2 dager

-Vær nøye med håndhygiene

-Hold avstand til andre enn de som er i samme husstand eller samme kohort