Et barn i Heimen barnehage har fått påvist covid19. Kommuneoverlegen og smittevernteamet har i samarbeid med barnehagen gjennomført smitteoppsporing. Barn og ansatte som har hatt tett kontakt med den smittede eller vært i samarbeidende kohorter, skal være i karantene. Dette gjelder 37 barn og 14 ansatte. De dette gjelder har fått egen informasjon.

 For barna som ikke har fått beskjed om å være i karantene, vil det være vanlig barnehage. Det er ikke mistanke om annen smitte i barnehagen.

Søsken til de som er i karantene kan gå på skole eller i barnehage som normalt, så lenge den som er i karantene er frisk.

Foresatte vil bli holdt løpende orientert ved utvikling i saken. Eventuelle spørsmål rettes til barnehagen.

Som alltid gjelder smittevernrådene:

-Hold barna hjemme ved sykdom og test hvis symptomene varer over 2 dager

-Vær nøye med håndhygiene

-Hold avstand til andre enn de som er i samme husstand eller samme kohort