Det er uklart når det først kan ha vært smitte på avdelingen. Vi vil derfor sette inn strenge smitteverntiltak inntil vi har full oversikt over situasjonen.

  • Avdelingen stenges for pårørendebesøk og for eksterne tjenesteytere.
  • Det innføres munnbindbruk og øyebeskyttelse i situasjoner der avstandskrav ikke kan opprettholdes.
  • Alle beboere og ansatte testes hver 3. dag inntil smitteutbruddet sikkert er over.

Beboere vil bli testet på avdelingen. Ansatte tilbys test på kommunens teststasjoner.

Oppdatering 11.08.21: Totalt har en beboer og fem ansatte fått påvist covid-19.
Oppdatering 12.08.21: Beboeren med covid-19 døde på avdelingen i går.

Les mer om koronavirus – testing, smitte og tiltak.