Den 23.03 fikk en ansatt i Løvlia barnehage påvist covid19. Det er utført testing på barn og ansatte i den aktuelle avdelingen. De som var utsatt for smitte ble satt i karantene.

 Vi venter fortsatt på en del prøvesvar. Men så langt har ett barn i avdelingen fått påvist covid19.  Barn og ansatte som var i samme kohort er definert som nærkontakter og skal være i karantene. De dette gjelder har fått egen informasjon.

Det legges også opp til å teste enkelte barn og ansatte utenom den berørte avdelingen.

De dette gjelder, har også fått egen informasjon.

 For de andre avdelingene/kohortene i barnehagen vil det være vanlig barnehagehverdag i morgen. Ved ny informasjon i saken, vil foreldre og ansatte bli holdt løpende orientert.

For ytterligere informasjon, ta kontakt med Løvlia barnehage.