Det har vært mange smittede barn og ansatte i Løvenstad barnehage de siste ukene.

I den ene avdelingen har vi hatt mye smitte blant både barn og ansatte, og det har også vært et par andre enkelttilfeller.

Med bakgrunn i mye smitte i barnehagen, besluttet kommuneoverlegen at barnehagen skulle stenges i dag, fredag 26.03.2021. Det var behov for å få full oversikt, før barn og ansatte igjen møtes i barnehagen.

Vi tester nå barn og ansatte som vi tror kan ha vært utsatt for smitte. Svarene vil gi oss oversikt over smittesituasjonen, slik at barnehagen kan starte opp igjen med vanlig barnehagehverdag etter påske.

Ønskes ytterligere informasjon, kontakt Løvenstad barnehage