Barnehagen har gjennomført smittevask og smittevernrutinene er skjerpet. 13 barn og 4 andre ansatte ble umiddelbart satt i karantene. 5 andre ansatte er definert som andre nærkontakter og skal testes. Fredag 19. juni fikk en ny ansatt påvist covid19. Den ansatte var allerede i hjemmekarantene. Alle nødvendige tiltak knyttet til det nye smittetilfellet var allerede satt i verk dagen før.

Det er ikke mistanke om smitte til andre avdelinger i barnehagen. Men kommuneoverlegen følger saken tett videre. Ved behov for ytterligere opplysninger i saken henvises til FUS barnehagene.

Kommunen benytter anledningen til å minne om viktigheten av at alle fortsetter med gode smittevernrutiner:

  • Hold deg hjemme og test deg, hvis du har symptomer på koronavirus

  • Vær nøye med håndhygiene

  • Hold minimum 1 meter avstand til andre, utenfor egen husstand

God etterlevelse av de generelle smitteverntiltakene kan forhindre at vi må stenge ned samfunnet igjen. God etterlevelse av de generelle smitteverntiltakene beskytter innbyggerne våre som har risiko for alvorlige forløp av covid19.

Informasjon om koronavirus