SMIL er et gruppetilbud til barneskolebarn som har en foresatt med langvarig alvorlig/kronisk sykdom, psykiske helseplager og/eller et rusproblem.

Når mor eller far sliter med sin fysiske/psykiske helse trenger barn å snakke om det!

SMIL grupper gir anledning til nettopp dette. Der vil de treffe andre som er i liknende situasjon.

 

Vi har god erfaring med å arrangere SMIL grupper i Rælingen. Erfaringene våre viser at barn blir tryggere og snakker mer med foreldrene etter å ha deltatt i S M I L- gruppe.

De har lettere for å sette ord på vanskelige følelser og lærer litt om å takle livet sitt.

Alle i gruppa, både barn og voksne har taushetsplikt.

Det er viktig at barnet selv ønsker å være med i gruppa og vet hvorfor de får bli med.

 

Har du spørsmål om dette tilbudet eller for påmelding, ta kontakt med:

Helsesykepleier på barnets skole eller Løvenstadtunet og Fjerdingby helsestasjon tlf 63 83 52 60

 

Du kan også kontakte for eksempel din kontaktperson hos: NAV, fastlege, barnevernet, avdeling for psykisk helse og avhengighet.

 

Tilbudet er gratis.