"Smestad skole er en 1-7-skole med SFO, og har nå fått en kapasitetsøkning fra 380 elever til hele 530 elever. Etter utvidelsen er arealet på cirka 7.700 kvadratmeter, inkludert en ny flerbrukshall med kulturscene.

Området rundt skolen preges av boligbygging og planlegging av nye boliger, i tillegg til de allerede eksisterende boligfeltene. En forventet tilflytting av småbarnsfamilier med tilhørende elevplasser gjorde utvidelsen nødvendig. Selv om en ny skole er i startgropa i Fjerdingby, måtte denne skolen i mellomtiden utvides for å ivareta lokalmiljøet.

Var klargjort

Bygningsmassen fra første byggetrinn i 2010 var den gang klargjort for en fremtidig utvidelse. Den var tenkt ved å bygge ytterligere en ny fløy, samt å bygge på eksisterende fløy i høyden.

– Å bygge i høyden ga visse utfordringer når det gjaldt både lysforhold og brannsikring. Gymsalen skulle også bygges på. Men med spillemidler ble det mer økonomisk å bygge ny flerbrukshall, og å rehabilitere og bygge om arealer innvendig, sier prosjektleder Per Fält i Rælingen kommune.

Den gamle gymsalen er bygget om og delt av. Den ene delen er gjort om til et bibliotek og den andre delen består nå av et «Pusterom». Det er et alternativt læringsrom hvor det er lagt til rette for aktiv læring, læring gjennom lek, sansestimulering og motorisk trening. Det er også lagt inn en del ressurser i utomhusanlegget, med ny ballbane med sportsdekke, et utvidet lekeområde og et parkouranlegg. Ved eksisterende fløy i sør er det etablert et større amfi med trapper og ramper.

I stedet for en utvidelse i høyden ble det valgt en utvidelse i lengderetning mot Øyeren i øst. Gymsalen er bygget om til bibliotek og til arealer elever med spesielle behov. Flerbrukshallen ligger i U2, og vil med et motorstyrt skyveamfi og et påkostet lys- og lydanlegg være et kjærkommet tilbud til lokalmiljøet utenom skolens ordinære åpningstid."

Smestad skoles nye arealer stod ferdig og ble overlevert 1. mars i år og officiell åpning for elever og flere vil være 3. mai.

(Tekstutdrag er hentet fra fagbladet bygg.no. Les fullstendig artikkel: http://www.bygg.no/article/1388463?image=dp-image124281-1388470)

Overgang til nytt påbygg Smestad skole

Overgangen til påbygg Smestad skole

 

Anlegg i flerbrukshall Smestad skole

Flerbrukshall med muligheter for scene og lys- og lydanlegg

Ny flerbrukshall Smestad skole

Ny flerbrukshall med praktiske muligheter

Praktisk amfi i flerbrukshall Smestad skole

Praktisk amfi i flerbrukshall

Klasserom og utsikt i påbygg Smestad skole

Klasserom og utsikt

Vinduer i trappen i påbygg Smestad skole

Vinduer i trapp i påbygget

Vedlikeholdsfri fasade Smestad skole påbygg

Vedlikeholdsfri fasade påbygg ute

Nye uteområder Smestad skole etter påbygg

Nye uteområder

Uteområder Smestad skole

Uteområder Smestad skole

Smestad skole fra 2010

Smestad skole fra 2010