Dialogkonferanse

På en digital dialogkonferanse om løst inventar til den nye skolen i 12. januar i år, ble det orientert om prosjektet for å anskaffe løst inventar til nye Fjerdingby skole og gitt en kort innføring i metoden «Best value». - Gjennom konferansen og samtaler kom vi frem til beløp og noen kriterier for anskaffelsen som nå er ute på anbud. Rælingen kommune får positive tilbakemeldinger om bruk av metoden fra leverandører av inventar. Rælingen kommune kjenner etter hvert godt til denne metoden for byggeprosjekter, og det er nok første gang noen i Norge prøver Best Value for noe annet enn bygg og anlegg oppdrag, forteller prosjektleder Nils Øyvind Bø.

 

Fikk pris for smart innkjøp

«Best value» er samme metode som for anskaffelse til selve byggeprosjektet, der vi har avtale og samarbeider med entreprenøren HENT AS. I november i 2021 fikk Rælingen kommune sammen med HENT den prestisjetunge Anskaffelseprisen som ble utdelt av DFØ for smartere innkjøp til byggeprosjektet nye Fjerdingby skole for 770 elever og 100 lærere og ansatte, med flerbrukshall og skolegård, uteklasserom og solcelleanlegg på taket.

 

Møbler og smarte løsninger

Nå er vi altså i gang med å benytte metoden for innkjøp av løst inventar og løsninger for dette med møbler, pulter, skap osv. Det er faktisk et ganske stort prosjekt ettersom det er mange rom som skal fylles med møbler og gode løsninger i den nye skolen som er 11.000 m2. Verdien eller budsjettet for oppdraget er 11 millioner kroner. Ved å benytte «Best value» overlater vi til ekspertene å komme med tilbud og forslag til løsninger for oss. I Best Value får leverandøren frihet til å løse oppdraget. Vi stiller få detaljerte krav til hvordan leverandøren skal løse oppdraget. Vi har selvsagt noen krav og ønsker fra brukergrupper for den nye skolen. Det blir også hensiktsmessig gjenbruk av pulter og stoler fra noen klasserom i gamle Fjerdingby skole. Vi stiller få krav til hvordan det løses, og dette gir frihet til å organisere arbeid og leveranser på en mest mulig effektiv måte. Vi håper også på tilleggsverdier som vi ellers ikke ville ha tenkt på, informerer Nils Øyvind Bø som er prosjektleder for byggeprosjektet ny Fjerdingby skole som skal være klar til å ta imot elever fra januar 2023.

 

Leverandør bestemmes i mars

Tidlig i mars i 2022 venter vi å ha bestemt en leverandør som vi vil samarbeide med for løst inventar for nye Fjerdingby skole. Vi vil følge opp med mer informasjon om hvem det blir og ikke minst også hvordan skolen blir. Følg med på kommunes nettsider og sosiale medier!