Rådhus .jpg

Testing foregår i telt ved inngang C på rådhuset. Følg skilting, følg på køen inn i teltet, og slå av motoren når du står stille. Ikke gå inn på rådhuset hvis du skal testes. 

Hvem testes?

Følgende bør testes:  

  1. Alle med akutt luftveisinfeksjon eller andre symptomer på covid-19

  2. Alle som har vært utsatt for smitte med covid-19, enten som nærkontakt eller etter reise i land eller region med høy forekomst de siste 10 dagene

  3. Andre grupper etter vurdering av lege. 

  4. Alle som selv mistenker at de er smittet av covid-19, bør få anledning til å teste seg. 

Barn har en mindre rolle i smittespredning av Covid-19 enn voksne, og testing av barn i barneskole- og barnehagealder uten symptomer vil derfor være av mindre betydning. Test kan likevel gjennomføres etter ønske og i samråd med foreldre/foresatte

Ved test av personer som ikke har symptomer og ikke er smitteeksponerte (gruppe 3 og 4 over), bør positiv test bekreftes av ny test. (oppdatert fra fhi.no pr 22.08.20)

Alle som testes bør holde seg hjemme til negativt prøvesvar foreligger OG de er blitt symptomfri. De som er i karantene ved testing må forholde seg til den informasjonen som smittevernkontoret gir om varighet av karantene, selv om en test er negativ. Testkriterier har blitt endret flere ganger av folkehelseinstituttet og oppdaterte kriterier for test finner du her.

Hvordan får du testet deg?

Flere veier inn for å få testet seg for koronavirus:

  1. Kontakt fastlegen/legevakt, som henviser deg videre til kommunens teststasjon.

  2. Ring kommunens smittevernkontor tlf.: 40433055. Mer informasjon HER  

Hvis du trenger legetilsyn eller en vurdering av helsetilstand må du kontakte fastlege/legevakt, smittevernkontoret bistår kun med prøvetaking og smitteoppsporing.

Det settes av tid til testing daglig. Du kan regne med å bli satt opp til testing samme dag eller neste dag, avhengig av når på dagen vi kontaktes og pågangen.

Teststasjonen tester innbyggere i Rælingen kommune og ansatte i kommunen som jobber i helsetjeneste, skole eller barnehage ved ventetid for test i egen hjemkommune. Vi følger kriteriene for testing som settes av Folkehelseinstituttet. Vi tester ikke friske som trenger negativ test før utenlandsreise eller jobb/skolestart som ikke går inn under testkriteriene, her må du ta kontakt med private tilbydere av test.

 

Råd fra fhi.no oppdatert pr 16.09.2020

flytskjema-barn-i-barnehage--eller-barneskolealder-med-nyoppstatte-luftveissymptomer.png (1125×794)

Hvor testes det?

Testing av innbyggere i Rælingen foregår i hovedsak ved rådhuset. Det er satt opp telt for å hindre innsyn ved prøvetakingen, og det er gode rutiner for å hindre at smitte kommer inn på rådhuset. Testingen skjer etter avtale, er organisert for å hindre køproblemer og venting, og selve testen tar ca 2 minutter.  Hvis du ikke har tilgang på biltransport så tar du det opp når testingen avtales.

 

testing.jpg

Den som tester har smittevernutstyr for å beskytte seg mot smitte, hansker og evt tilsølt utstyr skiftes mellom hver pasient for å beskytte de som testes for smitte. Rutiner sikrer at det som håndteres inne i rådhuset er rent og ufarlig.  

 

Slik får du svar

Testen analyseres ved Ahus, og prøvesvar blir tilgjengelig på https://helsenorge.no/om-min-helse/provesvar. Ved innlogging med elektronisk ID får man tilgang til prøvesvar for seg og sine barn. Ved positivt svar blir man kontaktet for en smitteoppsporing og informasjon om hvordan man skal forholde seg. Vi forholder oss til de rådene som til enhver tid gis av folkehelseinstituttet om testkriterier, isolasjon for smittede og karantene/andre forholdsregler for nærkontakter. De som er i karantene ved testing må forholde seg til den informasjonen som smittevernkontoret gir om varighet av karantene, selv om en test er negativ.

 

Utviklingen av antall tester

I løpet av de ukene som testing har blitt ivaretatt ved rådhuset har det variert fra uke til uke hvor mange som er testet. Endringer av testkriterier, åpning av samfunnet og økt fokus på å ha lav terskel for å teste seg har ført til økning over tid. Når det kommer positive prøver i kommunen eller nærliggende kommuner så fører det også til at flere tester seg. 

 

 8DHyKLy 6F 0rQQAAAAASUVORK 5CYII=

I tillegg til tester tatt av teststasjonen vil det ved mistanke bli tatt test av pasienter i institusjons- og hjemmetjenester

 

Ved positiv prøve

Ved positive prøver blir den som er smittet kontaktet på telefon for å kartlegge når symptomene startet, type og omfang av symptomer, hvem man har vært i kontakt med i potensielt smittsom periode og for å gi informasjon. Fastlegen informeres for sikre medisinsk oppfølging. Nærkontakter blir kontaktet, gitt informasjon om hvordan de skal forholde seg og testing avtales for de som har symptomer eller skal testes i følge kriteriene fra Folkehelseinstituttet.  

 

Informasjon om smittesituasjonen

Alle laboratoriene i landet melder fortløpende prøveresultater til MSIS, og riksavisene (for eksempel vg.no) oppdaterer tall fra MSIS daglig. MSIS rapporterer tilfeller i folkeregistrert kommune, mens oppfølgingsansvaret kan følge kommunen personer faktisk oppholder seg i. Dette kan gi en forskjell i rapporteringen mellom MSIS og kommunen. Ved tilfeller som omfatter kommunale tjenester (skoler, barnehager, helsetjenester og lignende) informeres det på kommunens hjemmeside etter at berørte privatpersoner er informert. 

Informasjon om koronavirus

Litt, mye eller helt avstand bokmål