Alt matavfall skal i grønne poser - alltid, nye poser kan du få på flere måter og de er gratis.
 
Begynner det å bli tomt for grønne poser til matavfall, så får du tak i flere ruller på ulike måter:
  • På alle ROAFs gjenvinningsstasjoner
  • På servicetorget i Rælingen rådhus i Bjørnholthagan 6, 
  • Hos Miljøbilen (vår og høst)
  • Knyt en pose på restavfallsbeholderen din, så legger renovatøren igjen en rull med poser ved neste tømming av restavfallet
    (Gjelder de som har beholder med to hjul).
  • De som er en del av en fellesløsning (borettslag og sameier) vil få utdelt poser 1-2 ganger per år

Kurv og grønne poser til matavfall kan du hente på alle ROAFs gjenvinningsstasjoner og på servicetorget.

 

Slik får du grønne poser til matavfall (roaf.no)