Oppfordring til foreldre ved skolestart: – La barna sykle og gå

Det er skolestart i Akershus, og oppfordringen fra distriktslederen i Trygg Trafikk er klar. Han ønsker mindre biltrafikk rundt skolene.

– Flere foreldre kjører barna selv når det ikke er behov for det. Det fører til unødvendig trafikk og mer utrygge skoleveier, sier distriktsleder for Trygg Trafikk i Akershus, Hans Martin Sørensen.

Er skolekjøringen virkelig nødvendig?

Opplæringssjef i Trygg Trafikk, Ragnhild Meisfjord, mener flere foreldre bør spørre seg om de virkelig trenger å kjøre til skolen.

– Barn liker å være i aktivitet utendørs, og de fleste ønsker å gå eller sykle til skolen sammen med vennene sine. Det bør vi voksne tilrettelegge for. Ved å følge barna til skolen, til fots eller på sykkel, er foreldrene med på å gjøre skoleveien tryggere for de minste. Våre egne kjørevaner er det hver og én av oss lettest kan gjøre noe med, fortsetter hun.

En trygg sone rundt skolen

Å etablere en «hjertesone» rundt skolen er Trygg Trafikks anbefalte løsning for å gjøre nærområdet til skolen sikrere. Hjertesone er en trafikksikker sone rundt skolen med minimal biltrafikk. Hvis barna må bli kjørt til skolen, slippes de av i droppsoner utenfor hjertesonen.

Andre hjertesonetiltak kan være å lage følgegrupper, legge til rette for god sykkelparkering eller at foreldre står hjertesonevakter på utsatte steder. Stadig flere skoler etablerer hjertesoner slik at barna kan gå og sykle trygt til skolen.

– Vi mener at å lage en hjertesone er det beste foreldre og skoler kan gjøre for å gi barna en trygg skolevei. Hjertesone handler ikke bare om fysiske tiltak. Det er også en felles forpliktelse og samarbeid mellom foreldre og skolen, sier hun.

Per i dag har Akershus seks hjertesoneskoler, hvorav ingen av de så langt har tatt i bruk fysiske tiltak. Skolene som har etablert slike soner har opplevd at foreldrene er mer bevisst på egen bilkjøring og redusert bilkjøringen betraktelig.

– Det viser at å etablere en hjertesone ikke trenger å koste penger, så lenge man planlegger godt, forteller distriktsleder Hans Martin Sørensen. 

Oppfordrer foreldre til å etablere hjertesone

Hjertesone er et samarbeid mellom Statens vegvesen, Syklistenes Landsforening, Politiet, Helsedirektoratet, Miljøagentene, Foreldreutvalget for grunnopplæringen og Trygg Trafikk.

– Vi oppfordrer foreldre som ønsker å lage hjertesone rundt sine barns skole til å ta kontakt med FAU, skolen eller kommunen slik at de sammen kan finne den beste løsningen, avslutter Meisfjord.

For mer informasjon og kontakt:

Distriktsleder Hans Martin Sørensen, Trygg Trafikk Akershus

Telefon: 93 61 03 21. Epost: sorensen@tryggtrafikk.no