Vegetasjon som hindrer sikten kan føre til farlige situasjoner i trafikken. Folk som bor langs trafikkerte veier må klippe hekker og busker på eiendommene sine – av hensyn til egen og andres sikkerhet. Les mer på Statens vegvesen sine nettsider.

Les også kommunens egen brosjyre om trafikksikkerhet og klipping av hekk og busker. Se nederst på siden.