Skolene skal følge gult nivå i trafikklysmodellen

Det er utarbeidet egne beskrivelser av trafikklysmodellen for barneskoler og ungdomsskoler. Gult nivå betyr at hele skoleklasser kan være samlet, og alle elever skal få et fulltidstilbud på skolen. Ved noen skoler kan det likevel bli nødvendig å organisere skoledagen litt annerledes for å ivareta smittevernhensyn. Skolegården kan bli delt opp for å skille klasser fra hverandre, og elever og lærere må unngå håndhilsning, klemming og store samlinger. Skolene i Rælingen er forskjellige i størrelse, elevtall, rominndeling osv. Det er derfor den enkelte skole som må finne de beste løsningene ut ifra sine lokal forhold for å ivareta både opplæring og smittevernhensyn på en god måte.

 

Hvis smittesituasjonen i samfunnet endrer seg, må skolene være forberedt på å endre tilbake til rødt nivå. Dette vil kunne skje på kort varsel.

 

Skoleskyss

Elever som er avhengig av skoleskyss, kan ta buss eller annen transport for å komme seg til og fra skolen. Elever som skal til og fra skolen skal prioriteres framfor andre reisende, og reisende oppfordres til å ta hensyn til dette. Elevene bør holde avstand til andre, men det er ikke et krav at elevene holder en meter avstand til andre medelever.

 

Elever i risikogruppen

Elever som er i risikogrupper, eller som har nær familie i risikogrupper, vil få tilbud om opplæring hjemme.

 

Spesialundervisning

Elever som har enkeltvedtak om spesialundervisning eller særskilt språkopplæring, skal få det tilbudet som følger av vedtaket. Dette gjelder også elever som gjør skolearbeidet sitt hjemme fordi eleven er i risikogruppen.

 

En skolehverdag hvor elevene hver dag lærer i et fellesskap med andre - i klasserom og i skolegårder - er det vi ønsker for dette skoleåret. Derfor er det svært viktig at vi alle bidrar med å følge smittevernregler og -råd, og på den måten tar ansvar for oss selv og fellesskapet. 

 

Godt nytt skoleår!

 

Mer informasjon: Skoler og SFO