Rud skole og Nordby skole deltok også i innsamlingen. Vi gratulerer skolene som deltok med betydelig innsats for TV-aksjonen 2017 som gikk til UNICEF.

 

Til stede fra skolene var:

Blystadlia skole: Tony, Mina, Natalie, Isak (se de to bildene øverst).

Smestad skole: Noah, Frida, Tomine og Marianne Otterlei Blomqvist (lærer) (Se bilde nederst).

 

 

Diplom Blystadlia skole - TV-aksjonen 2017  

 

Diplom Blystadlia skole - for innsats TV-aksjonen 2017

 

Diplom Smestad skole - TV-aksjonen 2017

 

 

Unni Aker Nylend informerte om hvor god innsats skolene faktisk har gjort og betydningen av dette. Pengene som samles inn hjelper barn til  gå på skole, til å lære opp lærere og finne egnede lokaler for undervisning, sa hun.

Totalt samlet skolene som deltok i innsamlingsaksjonen i Rælingen 239.494 kroner.  Skolenes innsamlede beløp høyner gjennomsnittet for innsamling per innbygger i Rælingen. Ordfører Øivind Sand informerte at det i 2017 ble samlet inn totalt nesten en million kroner i Rælingen. Befolkningen i Rælingen nærmer seg 18.000 innbyggere og beløpet deles på alle, og Rælingen kom på 4. plass i Akershus med kr. 51.60 per innbygger.

 

Les mer om UNICEF (Unicef.no)

Kirkens bymisjon får TV-aksjonen i 2018 (nrk.no)