Akershus fylkeskommune satte i 2017 opp en tilskuddsordning med sikte på å øke sykkelferdighetene i Akershus. Som et ledd i arbeidet med «trafikksikker kommune» søkte kommunalteknikk om tilskudd på vegne av Rælingen, og det fikk vi.

Etter innspill fra skolene ble det kjøpt inn 4 barnesykler med hjelmer, sykkelpumper og gule vester. Alle barneskolene fikk hver sin trafikkopplæringspakke med kjegler, skilt, banemarkører og oppgaver. Aktivum Rælingen AS bidro med en vippeplanke som første ledd i en sykkelløype.