Majoriteten av skolene er bygget fra 1950-1980 tallet og står foran omfattende nødvendige endringer og oppgraderinger.
Siden skolestrukturer og organisering sist ble fastsatt på 1970 (når skolene ble bygget) benytter vi anledningen til å se på helheten, og ikke minst anslå behovet for skolekapasitet i de neste ti-årene.

Basert på kommunestyrets vedtak i febuar 2021, er vi i gang med dialogene med ulike interessenter som vil kunne ha en mening om hva som er viktig å gjøre og prioritere.
Her vil mange grupper komme til orde for å si sin mening om saken før kommunestyret får saken til behandling igjen på slutten av året.

Først ute var samarbeidsutvalgene på Rud skole og Sandbekken ungdomsskole. Det ble avholdt møter og befaring med dem i april og starten av mai i år. Her kom det fram mange gode innspill som vi tar med oss i det videre prosjektarbeidet.

 Bildet viser deler av Samarbeidsutvalget på Sandbekken ungdomsskole på befaring i mai 2021.

Prosjektleder er Halvor Nerheim i Utviklingsavdelingen/Eiendomsenheten.