Skolebruksplanen har til hensikt å ivareta utviklingstrekk og føringer sentralt og lokale beslutninger som har betydning for utvikling av skolene i kommunen.

Planen ble vedtatt av kommunestyret 16. juni 2010 og gjelder for perioden 2010 - 2015.

Skolebruksplan vedtatt 16062010