For å unngå at det muterte viruset spres videre, er det svært viktig at innbyggere i Rælingen ikke reiser til Enebakk, Frogn, Indre Østfold, Moss, Nesodden, Nordre Follo, Oslo, Vestby, Våler og Ås eller møter folk derfra.

De skjerpede tiltakene gjelder i første omgang frem til og med søndag 31.januar

Ansatte i Rælingen kommune som bor i Nordre Follo skal inntil videre ikke møte fysisk på jobb.

Her kan du lese mer om saken på regjeringens nettsider:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/kraftige-tiltak-i-10-kommuner-etter-utbrudd-av-den-engelske-virusmutasjonen/id2829738/

 

 Det er varslet at det også vil bli innført tiltak i de kommunene som grenser mot de ovennevnte 10 kommunene, herunder Rælingen. De fleste av de varslede tiltakene er allerede innført i Rælingen, men eventuelle endringer vil bli lagt ut på kommunens nettsider og i sosiale medier i løpet av dagen.

 

Kriseledelsen i Rælingen kommune hadde møter fredag kveld og lørdag morgen, og skal delta i møte med statsforvalteren i Oslo og Viken (tidl. Fylkesmannen) lørdag kl 1100. Informasjon fra dette møtet vil bli behandlet i kriseledelsen kl 1200, og danner grunnlaget for oppdatert informasjon til innbyggere og ansatte i Rælingen kommune.

 

Mer om koronavirus - testing og mer (tematisk samleartikkel på våre hjemmesider)