Det er viktig å sikre en god og trygg omlegging. Derfor blir man fortsatt vurdert dersom man henvender seg direkte til Ahus med en skade, men man kan da bli sendt til Nedre Romerike Legevakt i Romerike Helsebygg i Damsagveien 4 i Lillestrøm eller fastlegen dersom det vurderes som forsvarlig.

Etter at Ahus bestemte seg for å legge ned skadelegevakten har fastlegene og Nedre Romerike Legevakt forberedt seg på denne endringen, blant annet ved å styrke kompetansen.

På Nedre Romerike Legevakt er bemanningen styrket, og nødvendig utstyr kjøpt inn.

Røntgen er et spesialisthelsetjenestetilbud, og de som trenger det vil bli henvist til Ahus. Det samme gjelder skader som trenger vurdering eller behandling i spesialisthelsetjenesten.

Tilbudet på Nedre Romerike Legevakt gjelder innbyggerne i kommunene Skedsmo, Lørenskog, Rælingen og Fet. Flateby kan benytte denne legevakta i helger og på hverdager etter 1800.

Skadelegevakten på Ahus gjøres om til en ortopedisk akuttpoliklinikk og blir dermed en del av spesialisthelsetjenesten.

Les mer om ortopedisk akuttpoliklinikk (Kilde: Ahus.no)

Les mer: Nedre Romerike legevakt Lillestrøm (www.skedsmo.kommune.no)

Døgnåpent hele året. Ring 116 117 (nytt nasjonalt legevaktnummer)

Hvis du er utenfor legevaktsdistriktet, og trenger å komme i kontakt Nedre Romerike legevakt, ring 66 93 66 93. 

Ved livstruende sykdom eller skade ring 113.