De som ennå ikke har fått første dose vaksine, men som ønsker å ta den, må snarest mulig bestille seg time. Vet du om noen som ikke har fått med seg tilbudet om koronavaksine? Hjelp oss å komme i kontakt med dem!

Alle innbyggere i Rælingen kommune over 16 år (eller som fyller 16 i år) tilbys vaksine mot koronaviruset.

Slutt på massevaksinering

Fram til nå har vi hatt et massivt vaksinetilbud til innbyggerne om vaksinering i Sandbekkhallen. Framover blir det færre som skal vaksineres hver uke, og dette tilbudet blir etterhvert avviklet. Det vil fortsatt være mulig å få koronavaksine etter at massevaksineringen er avsluttet, men tilbudet vil ikke være like enkelt tilgjengelig som i dag.

Siste potensielle vaksinedag for dose 1 i massevaksineringa er 17. september (uke 37). Du må bestille time snarest mulig, på grunn av at vi må bestille vaksiner.

Vaksinering med dose 2 vil fortsette til og med uke 41. Du som har fått dose 1 kan bestille time slik at du får dose 2 tidligst 4 uker etter dose 1. På grunn av lavere påmelding til vaksinering vil det bli satt opp færre vaksinedager per uke fra uke 36 og utover. Ledige timer vil bli lagt ut fortløpende for bestilling på helsenorge.no.

Bestill time

Du bestiller timen via helsenorge.no. Velg Bestille en time på forsiden. Du må logge inn med ID-porten. Trenger du hjelp til å bestille timer finner du en guide på timebestilling skritt for skritt på denne siden.

Trenger du hjelp kan du kontakte kommunens vaksinasjonsteam på e-post koronavaksine@ralingen.kommune.no eller på telefon 940 18 131. Telefonen er betjent mandag og tirsdag, kl. 09:00–11:00 og kl. 12:00–14:00, og onsdag til fredag, kl. 09:00–10:00.