Her kan du få hjelp til blant annet dette:

 • Få hjelp ved leie av kommunale bygg
 • Få informasjon om kommunal virksomhet
 • Finne riktig saksbehandler
 • Ta kunnskapsprøven etter alkoholloven
 • Ta etablererprøven for serveringsvirksomhet
 • Få situasjonskart, naboliste og eiendomsopplysninger.
 • Få veiledning ved søknad om barnehageplass
 • Få videreformidlet bestillinger/klager til ROAF
 • Få videreformidlet info/klager vedr vei/veilys/vann
 • Kopiering
 • Bestilling av vigsel, og forberedelser av dette.
 • Du kan få attesterte kopier/rett kopi av vitnemål og andre offentlige dokumenter. Har du dokumenter som må attesteres av Notarius publicus må du kontakte Øst politidistrikt, Jonas Lies gate 20, 2000 Lillestrøm. For apostillestempel kontakt Fylkesmannen i Oslo og Akershus.