Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Selvhjelpsgrupper

Generelt

Selvhjelpsgrupper på Nedre Romerike

I Skedsmo, Rælingen og Lørenskog samarbeider frivilligsentralene og andre instanser i kommunene om et nettverk for selvhjelpsgrupper på Nedre Romerike. Nettverkets målsetting er å spre informasjon og bidra til at selvhjelpsgrupper starter opp.

Frivilligsentralen i Rælingen vil koordinere arbeidet med selvorganisert selvhjelp og igangsetting av selvorganiserte selvhjelpsgrupper. Igangsettere vil kunne bidra med kunnskap og erfaringsdeling ved oppstart av gruppene.

Vil du vite mer om det lokale selvhjelpsarbeidet på Nedre Romerike?

Er du interessert i å delta i en selvorganisert selvhjelpsgruppe? Ta kontakt med Frivilligsentralen i Rælingen på:

Tlf 63 83 52 68 / mob. 994 36 451

post@raelingen.frivilligsentral.no

Beskrivelse

Deltakerne trenger ikke å ha samme problem og det spiller heller ingen rolle hva problemet er. Det kan handle om håndtering av sykdom, angst, sorg, ensomhet, depresjon, utbrenthet, rus eller problemer i arbeidslivet. Det kan også handle om livets overgangsfaser eller om en vanskelig pårørendesituasjon.

 

Du er med så lenge du selv føler behov for det. Gruppene er lederløse og alle er deltakere og alle har ansvar for gruppas utvikling. I gruppa trener du på å sette ord på tanker og følelser sammen med andre.

HVA KAN DU FÅ UT AV Å GÅ I EN SELVHJELPSGRUPPE?

- Mulighet til å sette ord på vanskelige følelser

- Å møte andre i en liknende situasjon

- Et sted å dele erfaringer

- Se eget liv og egne muligheter på en ny måte

- Trygghet og mot til å gjøre endringer i eget liv

- Nytt fellesskap og økt mestringsfølelse

- Bevisstgjøring og håp

 

RAMMER FOR ARBEIDET I EN SELVHJELPSGRUPPE

- 4-8 personer, både menn og kvinner

- Fast møtetidspunkt og fast tidsramme

- Taushetsplikt og meldeplikt

- Lukkede grupper

 

For mer informasjon om selvorganisert selvhjelp: http://selvhjelp.no

Se også mer informasjon på kommunens nettsider under psykiske helse og avhengighet:  Hva kan du gjøre selv?

Løvetannblomst

Tjenesten oppdatert: 21.01.2022 16:02