Leietaker må signere og returnere midlertidig tillegg til kontrakt før lokalet kan tas i bruk. Dette gjelder uansett om bookingen av lokalet ble gjort før restriksjonene ble innført. 

MIDLERTIDIG TILLEGG TIL LEIEKONTRAKT GRENDEHUS

VEDLEGG: SJEKKLISTE RENHOLD GRENDEHUS

 

INFORMASJON OM RENHOLDSUTSTYR

I hvert grendehus er det utplassert antibac, samt sprayflasker med ferdigblandet såpevann (allrent og til toaletter) som skal brukes i tråd med sjekklisten for renhold. 

Heimen: på hylle i lageret innenfor kjøkkenet.

Fjerdingby trivselssenter: på kjøkkenet

Smestad grendehus: i skap under benk helt innerst i kjøkkenet.