Selv om det har regnet en del i det siste, er det fortsatt tørt. Mye vind har også bidratt til å tørke opp det lille regnet som har falt. NRBR har likevel kommet frem til at de fleste som har søkt innen fristen og fått godkjenning til sankthansbål av NRBR, har anledning til å tenne bål. Men brannvesenet har ikke vurdert brannsikkerheten ved hvert enkelt bål, og det er den som står som søker som er helt og holdent ansvarlig. Der hvor brannvesenet mener bålene er for nær skog og mark og det derfor er åpenbart uforsvarlig å tenne bål, har fått sin tillatelse trukket tilbake. Disse har blitt ringt opp fredag morgen.

NRBR påpeker at det ikke er anledning til å tenne bål som det ikke er søkt/meldt om innen fristen. Brannvesenet minner også om at det mellom 15. april og 15. september hvert år i hele landet er forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark uten tillatelse fra kommunen. Dette inkluderer bruk av engangsgriller og andre grillinnretninger. Men publikum kan bruke faste grill- og bålplasser til grilling. Les mer om bål- og grillreglene her: https://nrbr.no/alt-om-bal-2018/

Uansett om man har søkt og fått tillatelse til sankthansbål eller om man planlegger å tilberede pølser på en av kommunens faste bålplasser, er man ansvarlig dersom det begynner å brenne. Er man i tvil, bør man la være å tenne bål.

På de plassene hvor det er søkt om sankthansbål, må den ansvarlige søker:

 • være myndig og holde seg edru under brenningen
 • ha tillatelse fra grunneier
 • ta hensyn til skogbrannfare og vindforhold
 • følge med på http://www.yr.no/spesialvarsel/skogbrannfare.html, og eventuelt kontakte brannvesenet ved spørsmål
 • ha ansvaret for brannsikkerheten
 • være  ansvarlig for eventuelle skader som følge av brenningen
 • sørge for at bålet ikke er større enn at den ansvarlige har kontroll på det og kan slokke ved behov
 • ha egnede slokkemidler lett tilgjengelig i tilstrekkelig mengde
 • sørge for at det kun brennes rent trevirke. Dette innebærer blant annet at behandlet trevirke, plast, bygningsmaterialer og annen søppel IKKE blir brent.
 • sørge for at bålet er i god avstand fra bebyggelse og vegetasjon
 • Ikke forlate bålplassen før bålet er helt slokket.

En oversikt over hvilke sankthansbål – offentlige og private – som søkt/meldt om og som har fått vår tillatelse til bålbrenning lørdag 23. juni, ligger på https://nrbr.no/sankthansbal-2/